Dominika Cichońska - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Dominika Cichońska.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Elektroniczne papierosy a jama ustna
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
Wpływ palenia tytoniu na wybrane właściwości fizykochemiczne śliny — przegląd piśmiennictwa
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.