Ewa Czechowska - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Ewa Czechowska.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Komplikacje podczas zabiegu operacyjnego usuwania zęba mądrości – opis przypadku
Ewa Czechowska, Małgorzata Rydzewska-Lipińska, Patryk Szubert, Jerzy Sokalski
119_1_41_2013.pdf
Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji zębodołu materiałem kościozastępczym R.T.R.
Ewa Czechowska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.