Jerzy Sokalski - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Jerzy Sokalski.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Rzadki przypadek olbrzymiej torbieli zębopochodnej żuchwy
Katarzyna Błochowiak, Joanna Pluskota, Stanisław Grajewski, Jerzy Sokalski
99_2_41_2013.pdf
Komplikacje podczas zabiegu operacyjnego usuwania zęba mądrości – opis przypadku
Ewa Czechowska, Małgorzata Rydzewska-Lipińska, Patryk Szubert, Jerzy Sokalski
119_1_41_2013.pdf
Zastosowanie lasera Er:YAG w zabiegach chirurgii stomatologicznej
Krzysztof Sidorowicz, Katarzyna Błochowiak, Jerzy Sokalski
87_1_42_2014.pdf
Zastosowanie analizy fraktalnej do oceny tkanki kostnej
Joanna Kąkolewska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski, Tomasz Kulczyk
103_1_42_2014.pdf
Analiza czynników predysponujących do powikłań po chirurgicznym usunięciu zębów mądrości w żuchwie
Patryk Szubert, Michał Jankowski, Mateusz Krajecki, Anna Jankowska‑Wika, Jerzy Sokalski
45_1_43_2015.pdf
Resorpcja zewnętrzna korzeni drugiego zęba trzonowego szczęki spowodowana nieprawidłowym wyrzynaniem się zęba mądrości
Edyta Sołkiewicz, Jerzy Sokalski, Krzysztof Sidorowicz, Małgorzata Lipińska
87_1_44_2016.pdf
Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji zębodołu materiałem kościozastępczym R.T.R.
Ewa Czechowska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski
Ocena skuteczności stosowania wybranych leków przeciwbólowych po zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych dolnych trzecich zębów trzonowych
Katarzyna Błochowiak, Adrian Szafiński, Kamila Gryniewicz, Jerzy Sokalski
Ciężkie zapalenie jamy ustnej związane z zespołem Stevensa-Johnsona
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Henryk Witmanowski, Jerzy Sokalski
Copyright © 1989–2018 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.