Kamila Gryniewicz - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Kamila Gryniewicz.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Wybrane metody chirurgicznego leczenia mnogich recesji dziąsłowych – opis przypadków
Tomasz Kuszczak, Jakub Dyba, Kamila Gryniewicz
111_2_43_2015.pdf
Ocena skuteczności stosowania wybranych leków przeciwbólowych po zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych dolnych trzecich zębów trzonowych
Katarzyna Błochowiak, Adrian Szafiński, Kamila Gryniewicz, Jerzy Sokalski
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.