Małgorzata Gołąbek - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Małgorzata Gołąbek.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Fluoroza zębów u pacjentki po przeszczepie nerki – opis przypadku
Małgorzata Gołąbek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.