Maciej Włodarczyk - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Maciej Włodarczyk.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Martwica bifosfonianowa kości szczęk – przegląd piśmiennictwa i opis przypadków
Maciej Włodarczyk, Piotr Radziszewski, Maciej Podsiadło, Emil Kalinowski, Jerzy Reymond
Rak podstawnokomórkowy skóry głowy i szyi w materiale Oddziału Chirurgii Szczękowo‑Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w latach 2006–2015. Analiza umiejscowienia zmian z uwzględnieniem wieku i płci pacjentów
Maciej Włodarczyk, Emil Kalinowski, Eliza Burska, Piotr Radziszewski, Maciej Podsiadło, Jerzy Reymond
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.