Martyna Waliczek - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Martyna Waliczek.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Występowanie lęku u pacjentów leczonych stomatologicznie
Monika Skowron, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak, Włodzimierz Więckiewicz
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.