Marzena Dąbrowska - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Marzena Dąbrowska.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Wpływ diety redukcyjnej na właściwości fizyko-chemiczne i biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa
Marzena Dąbrowska, Anna Lehmann‑Kalata, Anna Surdacka
79_1_44_2016.pdf
Fluoroza zębów u pacjentki po przeszczepie nerki – opis przypadku
Małgorzata Gołąbek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
Biomarkery choroby Alzheimera w ślinie – przegląd piśmiennictwa
Marta Bekalarska-Dębek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
83_1_45_2017.pdf
Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.