Teresa Matthews-Brzozowska - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Teresa Matthews-Brzozowska.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Analiza zaburzeń zgryzu u uczniów powiatu kolskiego
Agnieszka Sikorska, Kornela Cieślik, Teresa Matthews-Brzozowska
27_1_45_2017.pdf
Terapia ortodontyczna zaburzeń zębowo‑zgryzowych u dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego
Marta Worona, Teresa Matthews-Brzozowska
Copyright © 1989–2018 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.