Włodzimierz Więckiewicz - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Włodzimierz Więckiewicz.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Galwanoforming jako alternatywa dla złożonych uzupełnień protetycznych
Michał Biały, Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
69_2_41_2013.pdf
Analiza porównawcza indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych lanych oraz standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym – przegląd piśmiennictwa
Michał Biały, Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
53_1_41_2013.pdf
12-letnie obserwacje kliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanych w protezach ruchomych – opis przypadków
Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
113_1_41_2013.pdf
Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz
43_1_42_2014.pdf
Lokalizacja otworu bródkowego i przebieg pęczka naczyniowo‑nerwowego tętnicy bródkowej oraz ich implikacje kliniczne i diagnostyczne
Marcin Bartczyszyn, Włodzimierz Więckiewicz
51_1_43_2015.pdf
Ocena nasilenia bruksizmu u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz
23_2_42_2014.pdf
Precyzyjne elementy retencyjne – przegląd piśmiennictwa
Natalia Brusiłowicz, Włodzimierz Więckiewicz
77_2_42_2014.pdf
Analiza pooperacyjnego leczenia protetycznego pacjentów w latach 2002–2015
Wojciech Florjański, Monika Skowron, Joanna Smardz, Włodzimierz Więckiewicz
27_1_44_2016.pdf
Badanie wytrzymałości na zrywanie wybranych magnesów o różnej sile przyciągania
Natalia Brusiłowicz, Weronika Huss, Włodzimierz Więckiewicz
Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki
Włodzimierz Więckiewicz, Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, Andrzej Małysa
Występowanie lęku u pacjentów leczonych stomatologicznie
Monika Skowron, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak, Włodzimierz Więckiewicz
Copyright © 1989–2018 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.