Wiesław Hędzelek - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Wiesław Hędzelek.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Zastosowanie protez typu overdenture wspartych na belkach w leczeniu bezzębia żuchwy
Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek
77_1_45_2017.pdf
Opis metodyki badania klinicznego pacjentów z zaburzeniami stawów skroniowo‑żuchwowych według klasyfikacji DC/TMD
Anna Sójka, Jakub Pilarski, Wiesław Hędzelek
Wykorzystanie wskaźników w diagnostyce dysfunkcji skroniowo-żuchwowych
Anna Sójka-Makowska, Magdalena Nowak, Yasmin Bartosik, Wiesław Hędzelek
Copyright © 1989–2018 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.