Wojciech Florjański - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Wojciech Florjański.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Analiza pooperacyjnego leczenia protetycznego pacjentów w latach 2002–2015
Wojciech Florjański, Monika Skowron, Joanna Smardz, Włodzimierz Więckiewicz
27_1_44_2016.pdf
Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki
Włodzimierz Więckiewicz, Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, Andrzej Małysa
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.