Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Problemy periodontologiczno‑zębowe w zespole Ehlersa‑Danlosa — przegląd

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Kicerman, Marianna Frankiewicz, Teresa Matthews‑Brzozowska2/2020/XLVIII s. 63–66
Kliknij aby wrócić do spisu treści
63_2_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.9

Fraza do cytowania: Kicerman M., Frankiewicz M., Matthews‑Brzozowska T. Problemy periodontologiczno‑zębowe w zespole Ehlersa‑Danlosa — przegląd. Dental Forum. 2020;XLVIII(2):63–66. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.9.

Zespół Ehlersa‑Danlosa (EDS) jest chorobą genetyczną, charakteryzującą się zmianami w obrębie tkanki łącznej i kolagenu. U chorych objawia się między innymi nadmierną elastycznością skóry, hipermobilnością stawów czy kruchością naczyń krwionośnych. Niekiedy można zaobserwować u pacjentów z EDS zmiany periodontologiczne czy zębowe. Praca ma na celu zaprezentowanie zaburzeń periodontologicznych i zębowych u chorych na EDS. Posłużono się elektronicznym wyszukiwaniem artykułów naukowych w bazie danych PubMed i Głównej Bibliotece Lekarskiej. Ostatecznie wybrano 7 prac z ostatnich 15 lat, na których oparto niniejsze doniesienie. Najważniejsze poruszone w pracy aspekty to: problemy z przyzębiem i błoną śluzową jamy ustnej, zmiany próchnicowe, nieprawidłowości w morfologii zębów i miazdze zębów.

Słowa kluczowe: zespół Ehlersa‑Danlosa, stomatologia, problemy periodontologiczne, problemy zębowe.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.