Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ocena satysfakcji pacjentów użytkujących uzupełnienia ruchome w zależności od rodzaju protez i czasu ich użytkowania

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Sójka-Makowska, Magdalena Dyba, Yasmin Bartosik, Mariusz Pryliński2/2020/XLVIII s. 80–85
Kliknij aby wrócić do spisu treści
80_2_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.12

Fraza do cytowania: Sójka-Makowska A., Dyba M., Bartosik Y., Pryliński M. Ocena satysfakcji pacjentów użytkujących uzupełnienia ruchome w zależności od rodzaju protez i czasu ich użytkowania. Dental Forum. 2020;XLVIII(2):80–85. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.12.

Wprowadzenie. Wydłużenie średniej długości życia powoduje, że liczba pacjentów wymagających rehabilitacji protetycznej z wykorzystaniem protez ruchomych wciąż wzrasta. Leczenie protetyczne ma na celu odbudowę utraconych zębów oraz przywrócenie ich funkcji, eliminowanie parafunkcji, zapobieganie schorzeniom podłoża protetycznego i zaburzeniom układu stomatognatycznego (US). Z doniesień w piśmiennictwie wynika, że poprawnie wykonane protezy ruchome wpływają pozytywnie na poprawę jakości życia wśród badanych pacjentów i nie zależy ona od techniki wykonania protez. Cel. Celem pracy była analiza jakości klinicznego i laboratoryjnego wykonania ruchomych uzupełnień protetycznych oraz ocena ich wpływu na akceptację protez i jakość życia pacjentów. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 56 osób. U każdego pacjenta wykonano badanie oceniające rodzaj braków dokonano oceny typu podłoża protetycznego (u pacjentów bezzębnych), ustalono czas użytkowania dotychczasowych protez, zakres, retencję i stabilizację oraz wysokość spoczynkową i zwarciową starych i nowych protez. Wykorzystano także ankietę oceny QoL. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pacjenci nie przywiązują wagi do parametrów wyznaczanych na etapach rejestracji zwarcia. Największy wpływ na pozytywny odbiór protez mają retencja i stabilizacja uzupełnień. Wnioski. Na satysfakcję z użytkowania protez ruchomych ma wpływ właściwa retencja protezy szczęki.

Słowa kluczowe: satysfakcja z protez, wykonawstwo laboratoryjne, retencja, stabilizacja.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.