Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Charakterystyka i klasyfikacje ankylozy stawów skroniowo-żuchwowych na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jurand M. Mackiewicz, Anna Starzyńska2/2020/XLVIII s. 90–95
Kliknij aby wrócić do spisu treści
90_2_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.14

Fraza do cytowania: Mackiewicz J.M., Starzyńska A. Charakterystyka i klasyfikacje ankylozy stawów skroniowo-żuchwowych na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Dental Forum. 2020;XLVIII(2):90–95. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.14.

Pośród zwiększającej się w ostatnich dziesięcioleciach liczby chorych z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych specjalną grupę stanowią chorzy z rozpoznaniem ankylozy. Ankyloza jest rzadką i ciężką chorobą o wielokierunkowych zaburzeniach anatomicznych i czynnościowych. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki obrazów klinicznych oraz usystematyzowanie niektórych problemów w protokołach leczniczych pacjentów z ankylozą stawów skroniowo-żuchwowych na podstawie piśmiennictwa oraz doświadczeń, obserwacji i przemyśleń własnych. Po krótkim wstępie analizie poddano czynniki etiopatogenne, ich charakter i czas występowania, przedstawiono charakterystykę obrazu klinicznego ankylozy, tryby i efekty postępowania leczniczego oraz podkreślono znaczenie profilaktyki reankylozy. W podsumowaniu wskazano na interdyscyplinarny profil protokołu leczniczego, wymagania zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych, specjalistycznego leczenia chirurgicznego i procedur fizjoterapeutycznych.

Słowa kluczowe: stawy skroniowo-żuchwowe, ankyloza, charakterystyka, klasyfikacje.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.