Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Potencjalne geny predysponujące do rozwoju prognatyzmu żuchwy – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Kliński, Oskar Komisarek2/2020/XLVIII s. 102–107
Kliknij aby wrócić do spisu treści
102_2_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.16

Fraza do cytowania: Kliński M., Komisarek O. Potencjalne geny predysponujące do rozwoju prognatyzmu żuchwy – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2020;XLVIII(2):102–107. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.16.

Prognatyzm żuchwy to morfologiczna wada doprzednia charakteryzująca się przerostem żuchwy, wklęsłym profilem, doprzednio ustawioną wargą dolną w stosunku do górnej. Pacjenci dotknięci progenią często zmagają się z trudnością w prawidłowej artykulacji, zaburzonym torem oddychania, mową, żuciem, nieprawidłową pracą stawu skroniowo-żuchwowego oraz złym stanem zdrowia psychicznego. Wada ta w skali świata znacznie częściej występuje w populacji azjatyckiej. Wielokrotnie próbowano wskazać istotne czynniki etiologiczne, sugerując, że podłoże genetyczne może odgrywać najważniejszą rolę. Wnioski te popierano analizą rodowodów. Dzięki postępowi technologicznemu i możliwości sekwencjonowania ludzkiego genomu udało się ustalić i wskazać miejsca locus dla genów prawdopodobnie odpowiadających za wystąpienie wady w badanej grupie. Nowoczesne badania asocjacyjne całego genomu pozwalają na badanie nie tylko w oparciu o rodowód, lecz także dużych niespokrewnionych grup kontrolnych i badawczych. Progenia jest wadą uwarunkowaną poligenetycznie, a indywidualne sekwencje genów oraz warianty alleli mogą być charakterystyczne dla konkretnej populacji, a nawet wyjątkowe dla danej rodziny.

Słowa kluczowe: prognatyzm żuchwy, geny kandydackie, warianty genetyczne, III klasa angle, dziedziczenie.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.