Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Transmigracja kła dolnego – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Worona, Michalina Nowakowska, Olga Fudalej, Patrycja Przybylska, Agata Tuczyńska2/2020/XLVIII s. 119–121
Kliknij aby wrócić do spisu treści
119_2_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.20

Fraza do cytowania: Worona M., Nowakowska M., Fudalej O., Przybylska P., Tuczyńska A. Transmigracja kła dolnego – opis przypadku. Dental Forum. 2020;XLVIII(2):119–121. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.20.

Transmigracja kła dolnego jest rzadką anomalią zębową polegającą na przekroczeniu przez kieł linii pośrodkowej żuchwy. Wśród metod leczenia wymienia się: ekstrakcję zęba zatrzymanego, autotransplantację lub ortodontyczne wprowadzenie zęba do łuku zębowego. W przypadku opisanej pacjentki podjęto decyzję o ortodontycznym wprowadzeniu zęba zatrzymanego do łuku. Za podjęciem leczenia przemawiała dobra współpraca z rodzicami, stopień I zatrzymania kła według Mupparapu, a także bezpieczna odległość od korzeni zębów sąsiednich.

Słowa kluczowe: transmigracja, dolny kieł, kieł żuchwy.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.