Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wykorzystanie laserowej przepływometrii dopplerowskiej w diagnostyce stanu miazgi i tkanek okołowierzchołkowych — opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wojciech Eliasz1/2019/XLVII s. 52–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści
52_1_47_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.8

Fraza do cytowania: Eliasz W. Wykorzystanie laserowej przepływometrii dopplerowskiej w diagnostyce stanu miazgi i tkanek okołowierzchołkowych — opis przypadku. Dental Forum. 2019;XLVII(1):52–56. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.8.

Laserowa przepływometria dopplerowska (ang. Laser Doppler Flowmetry; LDF) jest metodą diagnostyczną, która pozwala na ocenę obecności i stopnia przepływu krwi w tkankach w sposób obiektywny. W stomatologii znalazła zastosowanie głównie w diagnostyce stanu miazgi zębowej, szczególnie u pacjentów w wieku rozwojowym po urazach. W pracy przedstawiono przypadek, w którym zastosowanie LDF pozwoliło na wybór odpowiedniej metody leczenia u pacjenta dorosłego, który zgłosił się do poradni przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji w celu konsultacji i dalszego leczenia zmiany o charakterze przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych w okolicy zębów przednich pierwszego kwadrantu szczęki. Rutynowe badania diagnostyczne (badanie rentgenowskie oraz testy żywotności miazgi) wskazywały jednoznacznie, że zębem przyczynowym był prawy siekacz przyśrodkowy szczęki, jednak badanie LDF wykazało na obecność martwicy miazgi w zębie 12. Po przeprowadzeniu konwencjonalnego leczenia endodontycznego zęba 12 doszło do całkowitego wygojenia zmiany w ciągu 3 miesięcy od zakończenia terapii. Opisany przypadek wskazuje na przydatność dodatkowych i niestosowanych rutynowo metod diagnostycznych przy wyborze odpowiedniego postępowania leczniczego w przypadkach trudnych, w których obraz kliniczny nie odpowiada jednoznacznie wynikom badań dodatkowych.

Słowa kluczowe: endodoncja, przepływometria laserowo‑dopplerowska, przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.