Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Holistyczne spojrzenie na style i rodzaje śpiewu w kontekście funkcji i fizjologii aparatu głosowego oraz potrzeb wyrazowych człowieka

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aleksandra Kazimiera Koczurko, Iwona Kowalkowska1/2022/L s. 9–14
Kliknij aby wrócić do spisu treści
9_1_50_2022.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2022.1

Fraza do cytowania: Koczurko A.K., Kowalkowska I. Holistyczne spojrzenie na style i rodzaje śpiewu w kontekście funkcji i fizjologii aparatu głosowego oraz potrzeb wyrazowych człowieka. Dental Forum. 2022;L(1):9–14. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2022.1.

Śpiew i mowa są czynnościami wypracowanymi przez człowieka na potrzeby komunikacji. Powstawanie głosu wymaga współdziałanie ze sobą zarówno układu nerwowego, oddechowego, pokarmowego, kostnego i mięśniowego. Dla uzyskania prawidłowej emisji głosu w trakcie śpiewu lub mowy musi zajść ścisła korelacja między oddechem, słuchem a pracą pozostałych narządów artykulacyjnych. Do narządów artykulacyjnych zaliczamy między innymi kości szczęki, żuchwę, wargi, zęby, dziąsła, język, podniebienie twarde i miękkie. Momentem powstania dźwięku jest moment pokonania przez powietrze oporu strun głosowych i wytworzenie fali akustycznej.

Słowa kluczowe: aparat artykulacyjny, mowa, śpiew, krzyk.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.