Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Podwójny mesiodens w uzębieniu mieszanym – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Oliwia Jagiełło, Julia Kasprzycka, Sylwia Klewin-Steinböck, Marzena Wyganowska1/2022/L s. 38–41
Kliknij aby wrócić do spisu treści
38_1_50_2022.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2022.6

Fraza do cytowania: Jagiełło O., Kasprzycka J., Klewin-Steinböck S., Wyganowska M. Podwójny mesiodens w uzębieniu mieszanym – opis przypadku. Dental Forum. 2022;L(1):38–41. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2022.6.

Praca prezentuje opis przypadku 7-letniej pacjentki z podwójnym mesiodensem z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku zębów nadliczbowych. Zęby miały budowę stożkową. Jeden z nich był częściowo wyrżnięty. Drugi, wykryty w badaniu radiologicznym, był zatrzymany i ułożony poziomo. Z uwagi na stłoczenia siekaczy centralnych podjęto decyzje o ekstrakcji obu zębów nadliczbowych. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym. Przebieg gojenia był prawidłowy. W artykule przytoczono statystyki występowania, etiologię, diagnostykę oraz możliwe powikłania i postępowanie w przypadku wykrycia zębów pośrodkowych.

Słowa kluczowe: hiperdoncja, mesiodens, ząb zatrzymany.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.