Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Analiza problemów studentów stomatologii związanych ze studiowaniem w czasie pandemii COVID‑19 – badania ankietowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dominika Cichońska, Maria Czubak, Marta Friedrich, Dominika Komandera, Patryk Mucha, Joanna Sobczak, Jakub Wiraszka, Adrian Maj, Dariusz Świetlik, Aida Kusiak2/2022/L s. 57–64
Kliknij aby wrócić do spisu treści
57_2_50_2022.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2022.8

Fraza do cytowania: Cichońska D., Czubak M., Friedrich M., Komandera D., Mucha P., Sobczak J., Wiraszka J., Maj A., Świetlik D., Kusiak A. Analiza problemów studentów stomatologii związanych ze studiowaniem w czasie pandemii COVID‑19 – badania ankietowe. Dental Forum. 2022;L(2):57–64. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2022.8.

Wstęp. Wirus COVID-19 pojawił się w grudniu 2019 roku, co doprowadziło do globalnej pandemii, której skala i dotkliwość skutków zdrowotnych oraz społeczno-ekonomicznych była nieprzewidywalna. Wybuch pandemii COVID‑19 silnie wpłynął na system gospodarczy oraz miał znaczący wpływ na zdrowie psychiczne, powodując ogromną liczbę negatywnych skutków psychologicznych, w tym depresję, dezorientację, stres, niepokój lub strach. Pandemia COVID-19 wpłynęła również na studentów i proces uczenia się, predysponując do pogorszenia ogólnego samopoczucia, dotkliwego stresu lub powstania problemów ze zdrowiem psychicznym. Cel. Celem pracy było przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Materiał i metody. W badaniach wzięło udział stu dwudziestu siedmiu studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy dobrowolnie wypełnili anonimową ankietę, przeprowadzoną w latach 2021–2022. Ankieta zawierała siedemnaście pytań tak lub nie, które dotyczyły studiowania w czasie pandemii COVID-19. Wyniki. 42% uczestników stwierdziło, że przerwanie procesu nauczania było dla nich stresujące, a izolacja społeczna negatywnie dotknęła 52,0% uczniów. Nowa forma egzaminów na platformie Moodle była stresująca tylko dla 35,4% studentów, jednak większość studentów oceniła wykłady na platformie zoom lepiej niż w tradycyjnej formie i chciałaby zachować formę wykładów on-line. Negatywne konsekwencje pandemii, takie jak rozpoczęcie lub zwiększenie częstości palenia tytoniu oraz rozważenie zmiany kierunku studiów, były rzadko zgłaszane.

Słowa kluczowe: COVID-19, studia stomatologiczne, nauka zdalna.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.