Sprawozdanie z zebrania Sekcji Polskiej Członków Akademii Pierre Faucharda

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Zbigniew Klimek2/2014/XLII s. 117–118
Kliknij aby wrócić do spisu treści
117_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Klimek Z. Sprawozdanie z zebrania Sekcji Polskiej Członków Akademii Pierre Faucharda. Dental Forum. 2014;XLII(2):117–118.

Doroczne zebranie Stowarzyszenia Akademia Pierre Faucharda (APF) Sekcja Polska odbyło się 10 września 2014 w hotelu Mercure w Poznaniu. Tradycyjne spotkanie zwoływane jest w przeddzień wystawy CEDE oraz Zjazdu Zespołów Stomatologicznych. Otworzyła je prof. dr. hab. Elżbieta Mierzwińska‑Nastalska, przewodnicząca Sekcji Polskiej APF i po miłym powitaniu zainicjowała chwilą ciszy pamięć o zmarłych członkach naszego stowarzyszenia. W ciągu ostatniego roku odeszli od nas profesorowie: Tadeusz Bączkowski, Edward Witek i Jan Wnukiewicz.

Słowa kluczowe: .

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.