Rada NaukowaRedaktor Naczelny

Ryszard Koczorowski

Zastępca Radaktora Naczelnego

Agata Czajka-Jakubowska

Sekretarz Redakcji

Małgorzata Gałczyńska-Rusin

Rada Naukowa

R. Koczorowski, A. Czajka-Jakubowska, B.H. Clarkson (Ann Arbor – USA), T. Gedrange (Drezno – Niemcy), R.A. Mohammad (Ohio – USA), J.W. Nicholson (Londyn – Wlk. Brytania), A.J.G. Shaw (Wlk. Brytania), A.J. Smith (Birmingham – Wlk. Brytania)

Redaktor językowy

Janina S. Rogalińska (Polska) Keith Stewart (Wlk. Brytania)

Redaktor statystyczny

M. Molińska-Glura

Redaktorzy tematyczni

Stomatologia dziecięca: M. Borysewicz-Lewicka
Stomatologia zachowawcza: J. Stopa
Periodontologia: T. Konopka
Protetyka: W. Hędzelek
Chirurgia stomatologiczna: J. Sokalski
Ortodoncja: B. Kawala; Implantologia: A. Wojtowicz

Recenzenci

S. Baron, B. Czarnecka, R. Chałas, M. Dominiak, P.J. Giannini (USA), G. Grzesiak-Janas, B. Frączak, D. Kaźmierczak, A. Kierklo, Z. Krysiński, A. Kusiak, I. Maciejewska, S. Majewski, T. Matthews-Brzozowska, E. Mierzwińska-Nastalska, B. Loster, L. Ni (Chiny), K. Osmola, B. Płonka, M. Prośba-Mackiewicz, M. Radwan-Oczko, D. Samolczyk-Wanyura, J. Sokołowski, I. Strużycka, A. Surdacka, E. Szponar, W. Więckiewicz, J. Wysokińska-Miszczuk, M. Uhryn (Ukraina), M. Ziętek
Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.