Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Rada NaukowaRedaktor Naczelny

Marzena Wyganowska

Redaktorzy Honorowi

Ryszard Koczorowski
Teresa Matthews‑Brzozowska

Sekretarz Redakcji

Justyna Opydo‑Szymaczek
Ivo Domagała

Rada Naukowa

J.P. Bernard (Genewa — Szwajcaria), B. Dorocka‑Bobkowska (Poznań — Polska), B.H. Clarkson (Ann Arbor — USA), A. Czajka‑Jakubowska (Poznań — Polska), T. Gedrange (Drezno — Niemcy), J. Jankun (Toledo — USA), T. Maliński (Ohio — USA), R.A. Mohammad (Ohio — USA), J.W. Nicholson (Londyn — Wlk. Brytania),A. Palti (Baden‑Baden — Niemcy), A.J. Smith (Birmingham — Wlk. Brytania)

Redaktor językowy

Grażyna Dromirecka (Polska)

Redaktor statystyczny

M. Molińska-Glura

Redaktorzy tematyczni

Stomatologia dziecięca — M. Borysewicz‑Lewicka; Stomatologia zachowawcza — A. Surdacka; Endodoncja — K. Grocholewicz; Periodontologia — J. Kowalski; Choroby błon śluzowych — Z. Ślebioda; Protetyka — M. Pryliński; Chirurgia stomatologiczna — M. Szuta; Ortodoncja — B. Kawala; Implantologia — A. Wojtowicz

Recenzenci

P. Białożyk, B. Czarnecka, R. Chałas, M. Duda, M. Drohomirecka (Ukraina), P.J. Giannini (USA), B. Frączak, A. Kierklo, A. Kusiak, T. Matthews‑Brzozowska, A. Matthews‑Brzozowski (Niderlandy), I. Różyło‑Kalinowska, E. Mierzwińska‑Nastalska, L. Ni (Chiny), K. Osmola, E. Paszyńska, M. Radwan‑Oczko, E. Skrzypczak‑Jankun (USA), J. Sokołowski, A. Surdacka, A. Szkaradkiewicz‑Karpińska, E. Szponar, S. Talaat (Egipt), W. Więckiewicz, J. Wysokińska‑Miszczuk, M. Uhryn (Ukraina), M. Ziętek
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.