Wpływ elektronicznych papierosów na żywotność ludzkich fibroblastów dziąseł – wstępne badania in vitro

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Iwona Inkielewicz‑Stępniak, Aida Kusiak, Anna Wojtaszek‑Słomińska, Karolina Niska, Barbara Szkarłat1/2016/XLIV s. 17–20
Kliknij aby wrócić do spisu treści
17_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.2

Fraza do cytowania: Inkielewicz‑Stępniak I., Kusiak A., Wojtaszek‑Słomińska A., Niska K., Szkarłat B. Wpływ elektronicznych papierosów na żywotność ludzkich fibroblastów dziąseł – wstępne badania in vitro. Dental Forum. 2016;XLIV(1):17–20. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.2.

Wprowadzenie. Palenie e-papierosów jest nowym zjawiskiem. Może być nie tylko szansą ograniczenia bądź rzucenia palenia, ale stanowi również zagrożenie jako wstęp do tradycyjnego palenia (szczególnie u ludzi młodych) i uzależnienia od nikotyny. W chwili obecnej z powodu złożoności tego zjawiska oraz niewielu badań klinicznych i laboratoryjnych nie jest możliwe porównanie korzyści wynikających z e-palenia z ryzykiem niepożądanych efektów, wśród których wymienia się niekorzystny wpływ na tkanki jamy ustnej. Cel. Celem pracy była ocena oddziaływania liquidów do e-papierosów (EC) na żywotność ludzkich fibroblastów (linii komórkowej HGF-1) w warunkach in vitro. Materiał i metody. Badaniem objęto dostępne na polskim rynku liquidy o różnych smakach z zawartością nikotyny 11 i 24 mg/ml. Cytotoksyczność wobec linii komórkowej HGF-1 była oceniana po 24 i 48 godzinach od ekspozycji na liquidy w stężeniu od 0,1 do 1%. Wyniki. Wśród wszystkich badanych liquidów tylko miętowy wykazał szkodliwy wpływ na komórki HGF-1 w sposób zależny od czasu. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między liquidami do e-papierosów o zawartości nikotyny 11 i 24 mg/ml. Wnioski. Liquidy do e-papierosów mogą wykazywać biologiczny wpływ na fibroblasty w obrębie jamy ustnej.

Słowa kluczowe: elektroniczne papierosy, palenie, cytotoksyczność.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.