Ocena zależności pomiędzy występowaniem próchnicy uzębienia mlecznego a jej rozwojem w zębach pierwszych trzonowych stałych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Kristina Pilipczuk‑Paluch, Joanna Chłapowska, Maria Borysewicz‑Lewicka1/2016/XLIV s. 33–38
Kliknij aby wrócić do spisu treści
33_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.5

Fraza do cytowania: Pilipczuk‑Paluch K., Chłapowska J., Borysewicz‑Lewicka M. Ocena zależności pomiędzy występowaniem próchnicy uzębienia mlecznego a jej rozwojem w zębach pierwszych trzonowych stałych. Dental Forum. 2016;XLIV(1):33–38. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.5.

Wprowadzenie. Poznanie udziału czynników ryzyka stanowi podstawę dla rozwijania skutecznych metod zapobiegania chorobie próchnicowej zębów tak u dzieci, jak i dorosłych. Cel. Ocena wpływu występowania choroby próchnicowej w uzębieniu mlecznym na jej rozwój w zębach pierwszych trzonowych stałych u dzieci 7-letnich. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła populacja 2138 dzieci (1033 dziewczynek i 1105 chłopców) w wieku 7 lat zamieszkujących miasto Poznań. Przeprowadzone badanie kliniczne polegało na ocenie występowania próchnicy w uzębieniu mlecznym i zębach pierwszych trzonowych stałych. Na podstawie uzyskanych danych obliczono frekwencję i intensywność (puw‑z, PUW(6)-z) choroby próchnicowej zębów mlecznych i zębów pierwszych trzonowych stałych w badanej grupie dzieci. W celu określenia zależności pomiędzy puw‑z a PUW(6)-z dokonano analizy statystycznej przy użyciu współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Wyniki. Frekwencja próchnicy uzębienia mlecznego w badanej populacji wyniosła 81,20%, a zębów pierwszych trzonowych stałych 9,21%. Średnia liczba puw‑z wynosiła 3,89 ± 3,09, a dla zębów pierwszych trzonowych stałych PUW(6)-z – 0,14 ± 0,52. Stwierdzono dodatnią zależność pomiędzy obecnością zmian próchnicowych w uzębieniu mlecznym a jej występowaniem w zębach pierwszych trzonowych stałych. Wnioski. Próchnica uzębienia mlecznego (puw‑z) jest czynnikiem predysponującym do jej występowania w pierwszych trzonowcach stałych (PUW(6)-z)(statystycznie istotna zależność). Liczba zębów mlecznych (puw‑z) z objawami choroby próchnicowej wiąże się z poziomem zagrożenia chorobą w uzębieniu stałym.

Słowa kluczowe: intensywność i frekwencja próchnicy, dzieci 7-letnie, pierwsze stałe zęby trzonowe.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.