Zastosowanie MTA w endodoncji – aktualny stan wiedzy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Beata Czarnecka, John W. Nicholson1/2016/XLIV s. 53–58
Kliknij aby wrócić do spisu treści
53_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.8

Fraza do cytowania: Czarnecka B., Nicholson J.W. Zastosowanie MTA w endodoncji – aktualny stan wiedzy. Dental Forum. 2016;XLIV(1):53–58. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.8.

MTA (mineral trioxide aggregate), agregat trójtlenków mineralnych, jest cementem na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem tlenku bizmutu jako środka poprawiającego kontrast na zdjęciach RTG. Znajduje obecnie szerokie zastosowanie w endodoncji, w tym jako wypełnienie i uszczelniacz kanałowy. Jest biokompatybilny w kontakcie z ludzkimi tkankami twardymi i promuje zarówno osteo- jaki i cementogenezę w okolicy wierzchołka korzenia. MTA charakteryzuje się dobrymi właściwościami fizycznymi i zapewnia trwałe uszczelnienie zębów leczonych endodontycznie. W niniejszej pracy przedstawiono reakcję wiązania, polegającą na reakcjach uwodnienia, a także właściwości biologiczne tego materiału. We wnioskach podkreślono, że MTA jest użytecznym i wszechstronnym materiałem endodontycznym, dającym dobre wyniki kliniczne.

Słowa kluczowe: endodoncja, mineral trioxide aggregate, biokompatybilność, uszczelniacze kanałowe.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.