Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce wad zgryzu – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Przemysław Kopczyński, Łucja Sobkowska, Teresa Matthews‑Brzozowska1/2016/XLIV s. 69–71
Kliknij aby wrócić do spisu treści
69_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.11

Fraza do cytowania: Kopczyński P., Sobkowska Ł., Matthews‑Brzozowska T. Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce wad zgryzu – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2016;XLIV(1):69–71. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.11.

Komputerowa posturografia dynamiczna jest zespołem różnych metod badawczych, pozwalających ocenić jakość kontroli postawy ciała. Jest badaniem rejestrującym i oceniającym reakcje posturalne, czyli odpowiedzi ruchowe całego ciała na bodźce zewnętrzne, u podstaw których leżą reakcje odruchowe, zależne od czasu utajenia reakcji powstających w mięśniach szkieletowych. U podstaw etiologii wad zębowo-zgryzowych w odniesieniu do przestrzennych płaszczyzn ciała: pośrodkowej, poziomej i pionowej, jako jeden z głównych czynników predysponujących leżą zaburzenia napięcia mięśni szkieletowych, którym mogą towarzyszyć wady postawy. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie roli dynamicznej posturografii komputerowej w ortodontycznej diagnostyce wad zgryzu, na podstawie piśmiennictwa.

Słowa kluczowe: diagnostyka ortodontyczna, posturografia, wady postawy, wady zgryzu.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.