Alergia kontaktowa w zawodzie technika dentystycznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Wytrykowska, Maria Prośba‑Mackiewicz, Magdalena Urban, Klaudia Suligowska1/2016/XLIV s. 73–77
Kliknij aby wrócić do spisu treści
73_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.12

Fraza do cytowania: Wytrykowska A., Prośba‑Mackiewicz M., Urban M., Suligowska K. Alergia kontaktowa w zawodzie technika dentystycznego. Dental Forum. 2016;XLIV(1):73–77. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.12.

W pracy opisano problem występowania alergii kontaktowej u techników dentystycznych jako choroby zawodowej. Objawy alergii mogą utrudniać a nawet uniemożliwiać pracę w laboratorium. Omówiono główne alergeny wziewne i kontaktowe: metakrylan metylu oraz pierwiastki składowe stopów metali i stali stosowanych w laboratorium techniki dentystycznej. Zwrócono uwagę na możliwości ograniczenia ekspozycji na substancje uczulające poprzez używanie środków ochrony osobistej lub zastosowanie alternatywnych materiałów i metod w wykonawstwie uzupełnień protetycznych i ortodontycznych. Podniesienie świadomości narażenia na alergeny kontaktowe może przyczynić się do zmniejszenia występowania objawów alergii oraz wzrostu wydajności pracy techników dentystycznych.

Słowa kluczowe: alergia kontaktowa, technik dentystyczny, metakrylany metylu, stopy metali.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.