Wpływ diety redukcyjnej na właściwości fizyko-chemiczne i biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marzena Dąbrowska, Anna Lehmann‑Kalata, Anna Surdacka1/2016/XLIV s. 79–82
Kliknij aby wrócić do spisu treści
79_1_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.13

Fraza do cytowania: Dąbrowska M., Lehmann‑Kalata A., Surdacka A. Wpływ diety redukcyjnej na właściwości fizyko-chemiczne i biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2016;XLIV(1):79–82. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.13.

W ciągu ostatnich lat Światowa Organizacja Zdrowia określiła otyłość mianem epidemii naszych czasów. Coraz więcej doniesień naukowych zwraca uwagę na korelację pomiędzy otyłością a zmianami fizyko‑chemicznymi i biochemicznymi zachodzącymi w ślinie. Pomimo alarmujących doniesień występowanie nadwagi i otyłości wzrasta niezmiennie w ciągu ostatnich 30 lat. Podstawą leczenia otyłości jest uzyskanie ujemnego bilansu energetycznego, co jest możliwe dzięki zwiększeniu aktywności fizycznej i wprowadzeniu diety o obniżonej wartości energetycznej w stosunku do zapotrzebowania. Dietą najczęściej stosowaną w leczeniu otyłości jest dieta bardzo niskoenergetyczna (VLCD) dostarczająca 200–800 kcal na dobę. Nie do końca jednak poznany jest wpływ restrykcji dietetycznych na funkcjonowanie gruczołów ślinowych. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia na temat wpływu diety redukcyjnej na właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne śliny.

Słowa kluczowe: ślina, otyłość, zdrowie jamy ustnej, dieta bardzo niskokaloryczna (VLCD).

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.