Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Częstość występowania zespołu pieczenia jamy ustnej u pacjentów Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie 9-letniej obserwacji

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Lech Marciszyn, Aida Kusiak2/2015/XLIII s. 31–34
Kliknij aby wrócić do spisu treści
31_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Marciszyn L., Kusiak A. Częstość występowania zespołu pieczenia jamy ustnej u pacjentów Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie 9-letniej obserwacji. Dental Forum. 2015;XLIII(2):31–34.

Wprowadzenie. Zespół pieczenie jamy ustnej (ang. Burning Mouth Syndrome – BMS) jest zespołem objawów polegających na długotrwałym uczuciu pieczenia oraz palenia błony śluzowej jamy ustnej przy braku uchwytnych klinicznych zmian w jej obrębie. Pieczenie dotyczy najczęściej języka, warg, policzków, podniebienia i dziąseł. Objawom pieczenia towarzyszyć mogą także zaburzenia czucia (parastezje, drętwienia), zaburzenia odczuwania smaku oraz subiektywne uczucie suchości jamy ustnej. Pierwotnej formie BMS nie towarzyszą żadne zmiany kliniczne na błonie śluzowej, nie stwierdza się też infekcji grzybiczej ani bakteryjnej. Rozpoznanie stawia się po wykluczeniu innych schorzeń. Przy współwystępowaniu czynników ogólnych (m.in. zaburzeń niedoborowych, hematologicznych, cukrzycy) oraz miejscowych (m.in. prądów galwanicznych) rozpoznaje się postać wtórną BMS‑u. Cel. Celem pracy była analiza częstości występowania zespołu pieczenia jamy ustnej w odniesieniu do płci i wieku oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje tendencja wzrostowa częstości występowania tej patologii. Materiał i metody. Badania miały charakter retrospektywny. Analizie poddano 4669 kart historii choroby pacjentów (3029 kobiet, 1640 mężczyzn, średnia wieku 48,6 lat), którzy na przestrzeni 9 lat (od 2003 do 2011 roku) zgłosili się w celu konsultacji i leczenia chorób i nieprawidłowości w obrębie błony śluzowej jamy ustnej do Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyniki. Zespół pieczenia jamy ustnej BMS łącznie zdiagnozowano w 436 przypadkach, stanowiących ok.10% wszystkich zaburzeń. Różnice w liczbie i odsetku przypadków BMS na przestrzeni obserwowanego okresu były znaczne. Najmniej przypadków stwierdzono w 2004 roku. Wówczas też odsetkowy wskaźnik dla BMS był najniższy i wynosił 6,3%. Najliczniej zespół pieczenia jamy ustnej diagnozowano w 2011 roku (69 przypadków), co także stanowiło najwyższy odsetek BMS spośród wszystkich obserwowanych lat (14,5%). Wnioski. Stwierdzono znaczny wzrost częstości występowania zespołu pieczenia jamy ustnej szczególnie u kobiet. Lekarze stomatolodzy powinni zwrócić uwagę przy szczegółowym badaniu pacjenta na możliwości wystąpienia tego zespołu i konieczność interdyscyplinarnego leczenia.

Słowa kluczowe: zespół pieczenia jamy ustnej, BMS, choroby błony śluzowej jamy ustnej.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.