Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Zachowania prozdrowotne 12- i 13-letnich dzieci łódzkich objętych miejskim programem profilaktyki próchnicy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Bruzda‑Zwiech, Joanna Szczepańska, Aleksandra Hilt, Magdalena Wochna‑Sobańska2/2015/XLIII s. 49–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści
49_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bruzda‑Zwiech A., Szczepańska J., Hilt A., Wochna‑Sobańska M. Zachowania prozdrowotne 12- i 13-letnich dzieci łódzkich objętych miejskim programem profilaktyki próchnicy. Dental Forum. 2015;XLIII(2):49–56.

Wstęp. Nawyki higieniczne i żywieniowe są istotnymi czynnikami modyfikującymi proces próchnicowy, dlatego wskazana jest ich regularna ocena oraz korekta niekorzystnych nawyków u dzieci i młodzieży. Cel. Ocena zachowań prozdrowotnych u 12- i 13‑letnich dzieci łódzkich, które wzięły udział w Miejskim Programie Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży. Materiał i metody. Wywiad w postaci 9 pytań dotyczących zachowań prozdrowotnych zebrano od 975 dzieci 12- i 13‑letnich uczestniczących w programie profilaktycznym. Wyniki. Tylko 55% badanych dzieci 12- i 13-letnich podało, że wizyta u stomatologa miała miejsce w ciągu ostatnich 6-miesięcy. Wizyt u stomatologa boi się 28% badanych. Dzieci, dla których powodem ostatniej wizyty był ból (7,09% badanych) lub ekstrakcja zęba (11,32% badanych) częściej obawiają się wizyt u stomatologa (OR = 2,13; p = 0,000009). Wykazano również, że u dzieci, które deklarują, że boją się dentysty występuje większe ryzyko rzadszego zgłaszania się na wizyty – ostatnia wizyta powyżej 1 roku lub powyżej 2 lat (OR = 2,71; p = 0,000000). Szczotkowanie zębów 2 razy dziennie lub częściej stwierdzono u 70,62% badanych, jednakże nić dentystyczną stosuje tylko 18,38% dzieci. Dziewczęta częściej niż chłopcy używają nici dentystycznej (23,03% vs. 12,73%, p = 0.00000). Codzienne spożywanie słodyczy pomiędzy głównymi posiłkami odnotowano ogółem u 86,63% dzieci 12- i 13-letnich, w tym11,9% dzieci spożywa słodycze nawet 3–4 razy dziennie. 58,5% badanych nastolatków kupuje słodycze w szkolnych sklepikach. Wnioski. Niski odsetek dzieci 12- i 13-letnich stosujących dodatkowe środki do higieny jamy ustnej i wysoki odsetek dzieci spożywających słodycze pomiędzy posiłkami potwierdzają potrzebę wprowadzania programów profilaktycznych u dzieci w okresie wyrzynania się drugich zębów trzonowych stałych. Programy te powinny stanowić uzupełnienie wczesnej edukacji zdrowotnej dzieci mającej na celu jak najwcześniejsze wdrażanie właściwych zachowań higienicznych i żywieniowych oraz podnoszenie świadomości rodziców w zakresie utrzymania zdrowia jamy ustnej dziecka. Programy profilaktyczne powinny być też ukierunkowane na wykształcenie u dzieci nawyku regularnego zgłaszania się do stomatologa, by zredukować liczbę dzieci zgłaszających się z powodu bólu i obawiających się leczenia stomatologicznego.

Słowa kluczowe: nawyki higieniczne, nawyki żywieniowe, dzieci 12- i 13‑letnie.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.