Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ocena preparatu ślinozastępczego Biotene u pacjentów z suchością jamy ustnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Jaroszuk-Rogal, Anita Ilków, Magdalena Szymczyk, Magdalena Ożóg, Jacek Kasperski2/2015/XLIII s. 63–66
Kliknij aby wrócić do spisu treści
63_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jaroszuk-Rogal M., Ilków A., Szymczyk M., Ożóg M., Kasperski J. Ocena preparatu ślinozastępczego Biotene u pacjentów z suchością jamy ustnej. Dental Forum. 2015;XLIII(2):63–66.

Wśród wielu chorób jamy ustnej suchość błon śluzowych wpływa znacząco na jakość życia pacjentów oraz jest trudnym problemem w leczeniu. Postępowanie lecznicze zależy od etiologii suchości. Wyróżniamy leczenie stymulujące wydzielanie śliny lub objawowe, stosując preparaty sztucznej śliny. Celem pracy była ocena preparatu Biotene przez pacjentów odczuwających suchość jamy ustnej ze zmniejszonym wydzielaniem śliny spoczynkowej. Badaniem ankietowym objęto 29 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 45 do 84 lat. Został zbadany przypadkowy poziom wydzielania śliny spoczynkowej na minutę. Zakwalifikowanym rozdano próbki preparatu Biotene do stosowania w ciągu tygodnia według potrzeb. Po tygodniu badani wypełniali drugą część ankiety, oceniając preparat. Ponad 36% pacjentów stosowało preparat 3 razy dziennie. Czas działania preparatu 41% osób oceniło na poniżej 0,5 godziny. Zaobserwowano krótszy czas działania środka u pacjentów z niskim wydzielaniem śliny w porównaniu do osób z wydzielaniem bardzo niskim. Preparat został oceniony bardziej pozytywnie pod względem konsystencji aniżeli smaku. Smak został oceniony na 3 punkty przez 36% pacjentów, a konsystencja na 5 przez 34% w skali 1–5. Sugerowany przez producenta charakter smaku został potwierdzony przez 52% badanych. 54,5% pacjentów nie podaje, iż będzie kontynuować terapię środkiem Biotene w przyszłości. Niska ocena przytoczonych parametrów i niechęć do dalszego stosowania środka mogą być wykorzystane w celu poprawy waloru preparatu.

Słowa kluczowe: sztuczna ślina, kserostomia, Biotene.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.