Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Promowanie zdrowia jamy ustnej dzieci przedszkolnych – materiały edukacyjne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Borysewicz‑Lewicka, Karolina Gerreth, Piotr Gmerek2/2015/XLIII s. 99–102
Kliknij aby wrócić do spisu treści
99_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Borysewicz‑Lewicka M., Gerreth K., Gmerek P. Promowanie zdrowia jamy ustnej dzieci przedszkolnych – materiały edukacyjne. Dental Forum. 2015;XLIII(2):99–102.

Placówki nauczania i wychowania, takie jak przedszkola i szkoły gwarantują przeprowadzenie najwyższej jakości działań w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci, także poprzez kooperację nauczycieli z rodzicami. Projekt, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia, zapewnia edukację dzieci w wieku 0–5 lat, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli przedszkolnych, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy, dzięki zróżnicowanym materiałom. Do rodziców dzieci w wieku 0–2 lat skierowana została ulotka przekazywana przez pielęgniarki i położne. Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat opracowana jest ulotka użytkowana przez przedszkolaków w celu samodzielnej kontroli higieny jamy ustnej, a ich rodzice i opiekunowie otrzymują broszurę edukacyjną. Materiały przekazywane są podczas szkoleń w przedszkolach prowadzonych przez edukatorów wraz z emisją przygotowanych na potrzeby Projektu filmów dla dzieci i rodziców. Nauczyciele przedszkolni otrzymują pakiet zawierający materiały stanowiące pomoc do przeprowadzenia lekcji. Każdemu z przedszkolaków wręczony zostaje zestaw do higieny jamy ustnej, składający się ze szczoteczki i pasty do zębów. Projekt wspiera Królik Pampiś będący maskotką Projektu i znakiem rozpoznawczym dla dzieci oraz elementem przewodnim wszystkich opracowanych w Projekcie materiałów edukacyjnych.

Słowa kluczowe: zdrowie jamy ustnej, działalność edukacyjna.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.