Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wybrane metody chirurgicznego leczenia mnogich recesji dziąsłowych – opis przypadków

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Kuszczak, Jakub Dyba, Kamila Gryniewicz2/2015/XLIII s. 111–114
Kliknij aby wrócić do spisu treści
111_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kuszczak T., Dyba J., Gryniewicz K. Wybrane metody chirurgicznego leczenia mnogich recesji dziąsłowych – opis przypadków. Dental Forum. 2015;XLIII(2):111–114.

Recesja dziąsła objawia się dowierzchołkową pozycją brzegu dziąsła względem granicy szkliwno‑cementowej i jest częstym schorzeniem jamy ustnej. Względy estetyczne oraz wrażliwość zębiny odsłoniętego korzenia zęba stanowią główny powód zgłaszania się pacjentów do lekarza periodontologa z tym problemem. W pracy opisano dwa przypadki mnogich recesji, w których zastosowano leczenie za pomocą wolnego przeszczepu dziąsłowego (Free Gingival Graft – FGG) oraz z użyciem przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (Subepithelial Connective Tissue Graft – sCTG). W trzecim przypadku recesje mnogie pokryto metodą wg Zucchelliego. Wybór metody leczniczej powinien być uzależniony od przyczyny powstania recesji, klasy, miejsca ich wystąpienia oraz od wyników leczenia, które operator spodziewa się osiągnąć.

Słowa kluczowe: recesje, pokrywanie recesji, przeszczepy, przyzębie.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.