Trudności w adaptacji protezy całkowitej dolnej – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Nowakowska, Tomasz Dąbrowa2/2013/XLI s. 103–106
Kliknij aby wrócić do spisu treści
103_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Nowakowska A., Dąbrowa T. Trudności w adaptacji protezy całkowitej dolnej – opis przypadku. Dental Forum. 2013;XLI(2):103–106.

Przedstawiono opis leczenia protetycznego pacjentki z całkowitym brakiem zębów w żuchwie i obecnością stałych uzupełnień protetycznych w szczęce odtwarzających ciągłość łuku zębowego z zakresie od 16 do 26. Występowały u niej długotrwałe trudności w adaptacji dolnej protezy całkowitej, wynikające z braku stabilizacji na podłożu protetycznym, co skutkowało unoszeniem się jej podczas otwierania ust i znacznie utrudniało mowę. Podobne problemy występowały podczas użytkowania wszystkich poprzednio wykonanych czterech dolnych protez całkowitych. Przeprowadzone leczenie polegało w pierwszym etapie na wstępnej korekcie dotychczas użytkowanej protezy. Następnie wykonano nowe uzupełnienie wykorzystując metodę wrocławską leczenia pacjentów z bezzębiem. Dokładne badanie i wybór właściwej metody postępowania zapewniły uzyskanie pozytywnego wyniku terapeutycznego.

Słowa kluczowe: proteza całkowita dolna, trudności adaptacyjne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.