Ocena zjawiska użytkowania elektronicznych papierosów wśród 10–11-latków — badania wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Adrian Maj, Aida Kusiak, Anna Wojtaszek‑Słomińska, Jolanta Kalinowska, Tomasz Zdrojewski, Klaudia Suligowska1/2018/XLVI s. 31–34
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.4

Fraza do cytowania: Maj A., Kusiak A., Wojtaszek‑Słomińska A., Kalinowska J., Zdrojewski T., Suligowska K. Ocena zjawiska użytkowania elektronicznych papierosów wśród 10–11-latków — badania wstępne. Dental Forum. 2018;XLVI(1):31–34. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.4.

Cel. Celem pracy była ocena zjawiska użytkowania elektronicznych papierosów wśród polskich 10–11-latków. Materiał i metody. Badania w formie ankiety zostały przeprowadzone w okresie od października 2015 do października 2017 na grupie 471 10–11-letnich uczniów szkół podstawowych Polski północnej (245 chłopców i 226 dziewcząt). Kwestionariusz zawierał 7 pytań jednokrotnego wyboru. Wyniki. Zdecydowana większość dzieci jest świadoma szkodliwości palenia (83,23%). Ogólna liczba uczniów z rodzicami/rodzeństwem palącymi papierosy tradycyjne to 158 osoby (33,55%), zaś użytkującymi e‑papierosy to 64 osoby (13,59%). 42 dzieci (8,92%) odpowiedziało, iż członkowie rodziny używają obu rodzajów papierosów. Wśród badanych dzieci papierosy tradycyjne paliło już 16 osób (3,40%) zaś elektroniczne papierosy użytkowało 13 osób (2,76%). Oba rodzaje papierosów paliło 7 osób (1,49%). Wśród dzieci, które nigdy nie miały kontaktu z nikotyną, chęć palenia papierosów tradycyjnych i użytkowania e‑papierosów w przyszłości zadeklarowały odpowiednio 33 osoby (7,25%) oraz 20 osób (4,37%). Wśród dzieci, które miały przynajmniej raz kontakt z nikotyną, chęć palenia papierosów tradycyjnych i użytkowania e‑papierosów w przyszłości zadeklarowały odpowiednio 2 osoby (0,42%) oraz 4 osoby (0,85%). Wnioski. Zdecydowana większość dzieci biorących udział w ankiecie miała świadomość szkodliwości palenia. Palenie elektronicznych papierosów jest nowym trendem wśród użytkowników produktów zawierających nikotynę. Dzieci, które już paliły e‑papierosy, zdecydowanie częściej deklarują chęć ich użytkowania w przyszłości.

Słowa kluczowe: e‑papierosy, nikotynizm, profilaktyka.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.