Analiza wskaźnika BMI u dzieci z nabytymi i wrodzonymi wadami zgryzu — doniesienie wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wiktoria Kubiak, Renata Turska‑Malińska, Joanna Szczot, Kaja Dolatowska, Anna Iwanow, Anna Ficek, Teresa Matthews‑Brzozowska1/2018/XLVI s. 43–49
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.6

Fraza do cytowania: Kubiak W., Turska‑Malińska R., Szczot J., Dolatowska K., Ficek A.I., Matthews‑Brzozowska T. Analiza wskaźnika BMI u dzieci z nabytymi i wrodzonymi wadami zgryzu — doniesienie wstępne. Dental Forum. 2018;XLVI(1):43–49. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.6.

Cel. Celem badania była analiza parametru BMI u leczonych ortodontycznie dzieci z nabytymi wadami narządu żucia oraz dzieci z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki. Materiał i metody. Materiał stanowiły karty choroby 82 pacjentów w wieku 7–14 lat. Został on podzielony na dwie grupy badane: 43 dzieci bez wad wrodzonych, z nabytymi wadami zgryzu oraz 39 dzieci z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki. Analiza dokumentacji medycznej każdego pacjenta pozwoliła na obliczenie wskaźnika BMI i wyznaczenie centyli za pomocą siatki centylowej. Uzyskane wartości porównano z wartościami między grupami dzieci z nabytymi i wrodzonymi wadami zgryzu, a także z uwzględnieniem płci, miejsca zamieszkania oraz z typami wad zgryzu. Wyniki. Przeprowadzona analiza nie wykazała różnic między wartościami centyli BMI pomiędzy grupą dzieci z wadami nabytymi i wrodzonymi twarzoczaszki, jak również innymi analizowanymi parametrami. Wniosek. W badaniu nie wykazano wpływu obecności nabytej lub wrodzonej wady zgryzu na zaburzenie wartości centyli BMI u pacjentów objętych terapią ortodontyczną.

Słowa kluczowe: BMI, siatki centylowe, wrodzone wady twarzoczaszki.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.