Higiena protez oraz stosowanie środków i akcesoriów ją wspomagających u użytkowników płytowych protez ruchomych — badania kliniczne i ankietowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Rabiega, Justyna Otulakowska‑Skrzyńska, Szymon Rzątowski1/2018/XLVI s. 51–57
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.7

Fraza do cytowania: Rabiega M., Otulakowska‑Skrzyńska J., Rzątowski S. Higiena protez oraz stosowanie środków i akcesoriów ją wspomagających u użytkowników płytowych protez ruchomych — badania kliniczne i ankietowe. Dental Forum. 2018;XLVI(1):51–57. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.7.

Wprowadzenie. Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej u pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących utrzymanie pozytywnego efektu terapeutycznego. Cel. Celem pracy była ocena stanu higieny użytkowanych ruchomych protez płytowych, osiadających oraz zakres wykorzystania przez pacjentów środków higieny dostępnych na rynku. Materiał i metody. Badaniom poddano 98 pacjentów (średnia wieku 64,7 lat), którzy użytkowali protezy ruchome całkowite w czasie od 2 miesięcy do 30 lat. Podstawą analizy były badania ankietowe i kliniczne. Wyniki. Badaniem klinicznym stwierdzono, że poziom higieny badanej grupy pacjentów wahał się średnio między 1 Plaque Index (30,6%) a 1,5 Plaque Index (21,4%). Nieco ponad połowa pacjentów (56%) uczęszczała regularnie na wizyty kontrolne do lekarza stomatologa raz na rok. Otrzymanie od lekarza informacji i wskazań dotyczących utrzymania należytej higieny deklaruje 59% ankietowanych. Wśród środków i akcesoriów służących do oczyszczania protez największą popularnością cieszyły się pasta do zębów (78,6%) oraz szczoteczka do zębów (80,6%). Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego uzyskano informację, że jedynie 34% osób zdejmuje protezy na noc. Wnioski. Wyniki przeprowadzonej ankietyzacji oraz badania klinicznego wśród pacjentów protetycznych potwierdzają utrzymujący się od lat brak znajomości zasad higieny uzupełnień protetycznych i jamy ustnej wśród pacjentów, co powinno skłaniać zarówno lekarzy stomatologów, jak i higienistki stomatologiczne do wzmożenia wszelkich działań informacyjnych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, płytka protez, ruchome uzupełnienia protetyczne.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.