Woda pitna jako źródło fluorków w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Justyna Opydo‑Szymaczek, Joanna Chłapowska, Marta Konieczna, Nicole Kromolicka, Maria Borysewicz‑Lewicka1/2018/XLVI s. 89–93
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.12

Fraza do cytowania: Opydo‑Szymaczek J., Chłapowska J., Konieczna M., Kromolicka N., Borysewicz‑Lewicka M. Woda pitna jako źródło fluorków w Polsce. Dental Forum. 2018;XLVI(1):89–93. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.12.

W pracy przedstawiono aktualne informacje na temat stężeń fluorków w wodzie wodociągowej i wodach butelkowych dostępnych w Polsce i odniesiono je do obowiązujących aktów prawnych. Jak wynika z zaprezentowanych danych, spożycie wody pitnej w większości polskich miejscowości nie jest związane z ryzykiem rozwoju fluorozy szkliwa, podobnie jak stosowanie wód butelkowych, które mają przeważnie niską zawartość fluorków. Dostępność do wyników analiz stężeń fluorków w przypadku wód butelkowych jest bardzo dobra, natomiast dostawcy wody nie zawsze prezentują wyniki monitoringu na swoich stronach internetowych. Z punktu widzenia lekarza stomatologa, pediatry czy też higienistki stomatologicznej uzyskanie informacji o poziomie fluorków w wodzie jest istotnym elementem warunkującym planowanie bezpiecznej profilaktyki fluorkowej u najmłodszych pacjentów.

Słowa kluczowe: fluorki, woda pitna, wody butelkowe, profilaktyka fluorkowa.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.