Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących występowania próchnicy zębów w populacji dzieci 6-letnich i 12-letnich w województwie lubuskim

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Borysewicz‑Lewicka, Karolina Gerreth, Kinga Andrysiak, Joanna Chłapowska1/2020/XLVIII s. 25–29
Kliknij aby wrócić do spisu treści
25_1_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.4

Fraza do cytowania: Borysewicz‑Lewicka M., Gerreth K., Andrysiak K., Chłapowska J. Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących występowania próchnicy zębów w populacji dzieci 6-letnich i 12-letnich w województwie lubuskim. Dental Forum. 2020;XLVIII(1):25–29. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.4.

Wstęp. U dzieci już od najmłodszych lat powinny zostać wdrażane programy profilaktyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia ich uzębienia. Cel. Celem pracy była analiza występowania próchnicy zębów u dzieci 6-letnich i 12-letnich z województwa lubuskiego w okresie objętym Ogólnopolskim Monitoringiem Stanu Zdrowia Jamy Ustnej. Materiał i metody. Materiał badawczy uzyskany został w ramach prowadzonego na terenie województwa lubuskiego Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej oraz Projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” w latach 1999–2012. W pracy ocenie poddano frekwencję próchnicy oraz wskaźnik intensywności choroby próchnicowej dla 6-latków i 12-latków. Przedstawiono także dane dotyczące wskaźnika leczenia zębów obliczanego według wzoru W/W+P. Wyniki. Przeprowadzona analiza wykazała, iż wartość intensywności próchnicy (PUW‑z) oceniona podczas realizacji Projektu PL-0381 u dzieci 6-letnich wynosiła 0,1, podczas gdy u 12-latków miała wartość 2,69, natomiast w latach prowadzenia badań monitoringowych wartość ta kształtowała się na poziomie 2,1–4,7. Wnioski. Stan uzębienia zarówno dzieci 6-letnich, jak i 12-letnich w województwie lubuskim jest niezadowalający. Dane wskazują na wysokie potrzeby w zakresie profilaktyki i leczenia próchnicy zębów w tym województwie.

Słowa kluczowe: intensywność próchnicy, dzieci, młodzież.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.