Nadliczbowy siekacz w żuchwie — opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michalina Nowakowska, Olga Fudalej, Marta Worona1/2020/XLVIII s. 40–44
Kliknij aby wrócić do spisu treści
40_1_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.7

Fraza do cytowania: Nowakowska M., Fudalej O., Worona M. Nadliczbowy siekacz w żuchwie — opis przypadku. Dental Forum. 2020;XLVIII(1):40–44. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.7.

Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego występowania nadliczbowego siekacza w żuchwie wraz z przedstawieniem przypadku własnego, celem omówienia znaczenia i implikacji tej patologii w praktyce klinicznej. Przedstawiono przypadek własny pacjentki z nadliczbowym, niewyrzniętym siekaczem dolnym o zmniejszonych wymiarach, który był przyczyną stłoczeń, co skutkowało wdrożeniem terapii ekstrakcyjnej. W analizowanych pracach ponad połowa dodatkowych siekaczy w żuchwie posiadała prawidłową budowę i kształt oraz w większości przypadków była przyczyną niedoboru miejsca, stanowiąc wskazanie do ekstrakcji.

Słowa kluczowe: nadliczbowy siekacz żuchwy, nadliczbowe zęby.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.