Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Przegląd piśmiennictwa dotyczącego mechanizmów sygnałowych kontroli transkrypcji i translacji genów systemu aktywacji plazminogenu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Nohawica, Marzena Wyganowska‑Świątkowska2/2021/XLIX s. 88–93
Kliknij aby wrócić do spisu treści
88_2_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.11

Fraza do cytowania: Nohawica M., Wyganowska‑Świątkowska M. Przegląd piśmiennictwa dotyczącego mechanizmów sygnałowych kontroli transkrypcji i translacji genów systemu aktywacji plazminogenu. Dental Forum. 2021;XLIX(2):88–93. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.11.

System aktywacji plazminogenu (ang. plasminogen activating system – PAS) odgrywa kluczową rolę w regulacji obrotu macierzy zewnątrzkomórkowej podczas wzrostu, utrzymania i naprawy wszystkich tkanek. Składający się z aktywatorów i inhibitorów plazminogenu, może precyzyjnie modulować tempo obrotu białkami. Wiadomo, że bodźce zewnątrzkomórkowe, takie jak mediatory stanu zapalnego i hipoksji, czynniki wzrostu, i integryny wpływają na komórkowe szlaki sygnałowe przy regulacji elementów PAS. Skupiamy się w tym przeglądzie na mechanizmach genetycznych zaangażowanych w regulację tego systemu w nadziei zidentyfikowania wyznaczników identyfikacyjnych dla poszczególnych elementów PAS, aby ułatwić bardziej precyzyjną analizę wpływu członków PAS w stanach patologicznych lub fizjologicznych.

Słowa kluczowe: układ plazminogenu, translacja, transkrypcja, PAI-1, uPA, uPAR, urokinaza, serpina.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.