Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ocena związku zapalenia dziąseł i poziomu hemoglobiny glikowanej z aktywnością fizyczną osób dorosłych z cukrzycą typu 1

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jakub Lipski, Anna Duda‑Sobczak, Marzena Wyganowska‑Świątkowska2/2021/XLIX s. 73–77
Kliknij aby wrócić do spisu treści
73_2_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.12

Fraza do cytowania: Lipski J., Duda‑Sobczak A., Wyganowska‑Świątkowska M. Ocena związku zapalenia dziąseł i poziomu hemoglobiny glikowanej z aktywnością fizyczną osób dorosłych z cukrzycą typu 1. Dental Forum. 2021;XLIX(2):73–77. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.12.

Wstęp. Hemoglobina glikowana A1c (HbA1c) jest jednym ze standardowych wskaźników oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy i odzwierciedla ryzyko powikłań. Do istotnych powikłań towarzyszących cukrzycy w obrębie jamy ustnej zalicza się stany zapalne dziąseł i przyzębia, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie insulinooporności i zaburzają wyrównanie metaboliczne. Istotną rolę w cukrzycy typu 1 odgrywają również czynniki środowiskowe, takie jak styl życia, sposób żywienia i aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna stanowi istotny element postępowania w cukrzycy, gdyż sprzyja normalizacji masy ciała. Systematyczne podejmowanie wysiłku fizycznego jest bardzo ważnym sposobem na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Cel. Porównanie związku zapalenia dziąseł i poziomu hemoglobiny glikowanej z aktywnością fizyczną osób dorosłych z cukrzycą typu 1. Materiał i metody. Do badania włączono 50 osób (23 mężczyzn) z cukrzycą typu 1 z medianą wieku 25 lat. Mediana czasu trwania cukrzycy w badanej grupie wyniosła 11 lat. Dokonano oznaczenia HbA1c oraz przeprowadzono badanie stomatologiczne z oceną wskaźnika GI. Przeprowadzono wywiad pod kątem aktywności fizycznej badanych pacjentów. Wyniki. Porównując badane zmienne, wykazano wyższe wartości badanej hemoglobiny glikowanej i wskaźnika dziąsłowego u pacjentów niedeklarujących aktywności fizycznej. Nie stwierdzono związku pomiędzy czasem trwania cukrzycy, płcią badanych osób a ich aktywnością fizyczną. Nieaktywni fizycznie badani byli starsi w porównaniu z grupą deklarującą aktywność fizyczną.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, zapalenie dziąseł, hemoglobina glikowana, aktywność fizyczna, choroba cywilizacyjna.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.