Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wpływ chlorheksydyny i cetylopirydyny na stan przyzębia u pacjentów z cukrzycą typu 1

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jakub Lipski, Anna Duda‑Sobczak, Marzena Wyganowska‑Świątkowska2/2021/XLIX s. 78–82
Kliknij aby wrócić do spisu treści
78_2_49_2021.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.13

Fraza do cytowania: Lipski J., Duda‑Sobczak A., Wyganowska‑Świątkowska M. Wpływ chlorheksydyny i cetylopirydyny na stan przyzębia u pacjentów z cukrzycą typu 1. Dental Forum. 2021;XLIX(2):78–82. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2021.13.

Wstęp. Stan zapalny w obrębie tkanek przyzębia może być jednym z klinicznych objawów przewlekłego zapalenia w cukrzycy typu 1. Udowodniono, że przewlekła hiperglikemia i stres oksydacyjny prowadzą do zachwiania równowagi między bakteriami oportunistycznymi biofilmu a organizmem gospodarza, co skutkuje stanem infekcyjnym i możliwym zniszczeniem tkanek przyzębia. Złotym standardem w kontrolowaniu periopatogenów w biofilmie jest mechaniczne oczyszczanie rany wspomagane płukaniem jamy ustnej środkami chemicznymi. Cel. Celem pracy była ocena wpływu diglukonianu chlorheksydyny i chlorku cetylopirydyny na stan przyzębia u pacjentów z cukrzycą typu 1. Materiał i metody. Do badania włączono 104 osoby w wieku 28 lat (IQR 23–38) z cukrzycą typu 1 trwającą 12 lat (8–18), hemoglobina glikowana 8,21% (7,0–9,6%). Przeprowadzono badanie kliniczne tkanek dziąseł. Pacjenci byli badani dwukrotnie – początkowo oraz po 14 dniach stosowania pasty do zębów z chlorheksydyną i cetylpirydyną. Wyniki. Wystąpiły istotne zmiany wskaźników klinicznych stanu przyzębia przed i po zastosowaniu pasty (API przed 0,39 (0,25–0,67) vs API po 0,29 (0,21–0,43), p = 0,04; SBI przed 0,09 (0,05–0,18) vs SBI po 0,02 (0–0,057), p = 0,003; GI przed 0,95 (0,52–1) vs GI po 0,65 (0,26–1), p = 0,0007).

Słowa kluczowe: diglukonian chlorheksydyny, chlorek cetylopirydyny, stan przyzębia, cukrzyca typu 1.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.