Adhezja bakterii do materiałów dentystycznych – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Urszula Merta, Grażyna Wiśniewska1/2013/XLI s. 65–67
Kliknij aby wrócić do spisu treści
65_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Merta U., Wiśniewska G. Adhezja bakterii do materiałów dentystycznych – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(1):65–67.

Powstawanie płytki nazębnej na powierzchni zębów i materiałów odtwórczych odgrywa kluczową rolę w patogenezie chorób jamy ustnej. Liczne badania dotyczące adhezji bakteryjnej do materiałów dentystycznych wykazały, że na powstawanie biofilmu w jamie ustnej mają wpływ takie czynniki jak szorstkość powierzchni, wolna energia powierzchniowa i skład chemiczny materiału. Stwierdzono, że zarówno wzrost współczynnika szorstkości powierzchni powyżej wartości progowej Ra 0,2 µm i/lub wzrost wartości wolnej energii powierzchniowej ułatwia formowanie biofilmu na powierzchni materiałów odtwórczych, przy czym szorstkość powierzchni jest tu czynnikiem dominującym. Badania in vitro i in vivo dotyczące adhezji bakterii do ceramiki w porównaniu z takimi materiałami jak stopy złota, tytan czy kompozyt, potwierdziły mniejszą akumulację biofilmu na powierzchni ceramiki. Zbadano również, że powstawanie biofilmu zależne jest od rodzaju materiału ceramicznego. Szczególnie niską akumulacją biofilmu charakteryzuje się cyrkonia co stawia ją na pierwszym miejscu jako materiał o różnorodnych zastosowaniach, również na łączniki implantów czy korony teleskopowe.

Słowa kluczowe: bakterie, płytka nazębna, adhezja bakterii, materiały dentystyczne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.