Komplikacje podczas zabiegu operacyjnego usuwania zęba mądrości – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Czechowska, Małgorzata Rydzewska-Lipińska, Patryk Szubert, Jerzy Sokalski1/2013/XLI s. 119–122
Kliknij aby wrócić do spisu treści
119_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Czechowska E., Rydzewska-Lipińska M., Szubert P., Sokalski J. Komplikacje podczas zabiegu operacyjnego usuwania zęba mądrości – opis przypadku. Dental Forum. 2013;XLI(1):119–122.

Wyrzynanie i nieprawidłowe położenie trzecich zębów trzonowych może stanowić przyczynę występowania wielu patologii, takich jak: nawracające zapalenie okołokoronowe, zapalenie kości, ropnie, promieniujące bóle samoistne, torbiele i inne. Wymienione zaburzenia stanowią wskazania do zabiegu usunięcia trzeciego trzonowca. Zróżnicowany stopień trudności zabiegu jest związany ze stopniem retencji zęba. Za najmniej korzystne położenie uznaje się retencję skośną mezjalną lub dystalną. Przeprowadzenie procedury może się wiązać z wystąpieniem szeregu powikłań m.in. krwawienia, zapalenia zębodołu, porażenia nerwów, złamania kości, uszkodzenia, zwichnięcia lub niezamierzonego usunięcia zęba sąsiedniego. Rzadko opisywanym, lecz niebezpiecznym w skutkach powikłaniem jest przemieszczenie całego zęba lub jego fragmentu do sąsiednich przestrzeni międzypowięziowych. Powodzenie przeprowadzonego zabiegu zależy nie tylko od wiedzy i doświadczenia operatora, ale również od umiejętności skutecznego radzenia sobie z komplikacjami. W pracy autorzy przedstawili przypadek powikłania, które wystąpiło w trakcie operacyjnego usuwania zatrzymanego zęba 48 – częściowego zwichnięcia drugiego trzonowca oraz leczenia tej komplikacji polegającego na unieruchomieniu zwichniętego zęba oraz jego leczenia endodontycznego.

Słowa kluczowe: zęby mądrości, retencja, operacyjne usuwanie trzecich trzonowców, powikłania.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.