Wybrane zaburzenia zębowe pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marzena Onoszko, Anna Wojtaszek-Słomińska1/2014/XLII s. 27–31
Kliknij aby wrócić do spisu treści
27_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Onoszko M., Wojtaszek-Słomińska A. Wybrane zaburzenia zębowe pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Dental Forum. 2014;XLII(1):27–31.

Wstęp. Najczęściej występującymi wadami rozwojowymi towarzyszącymi rozszczepom wargi i podniebienia są wady zębowe. Wieloczynnikowa etiopatogeneza rozszczepów oraz czas powstawania podniebienia pierwotnego i rozpoczęcie tworzenia się listewki zębowej mogą być przyczyną współwystępowania wad rozszczepowych i zaburzeń zębowych. Cel pracy. Ocena częstości i rodzaju występowania zaburzeń zębowych u pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły zdjęcia pantomograficzne 70 dzieci (31 dziewcząt i 39 chłopców) w wieku od 8–11 lat z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Na zdjęciach pantomograficznych oceniano: status zębowy, liczbę zębów oraz ich budowę. Wyniki. W badanej grupie 70 dzieci stwierdzono występowanie zaburzeń liczby i morfologii zębów ogółem u 60 osób (29 dziewcząt, 31 chłopców). Najczęściej obserwowanym zaburzeniem była niedoliczbowość zębów (66,4%) stwierdzona u 44 badanych (22 dziewcząt, 22 chłopców). Braki zębowe (89,8%) dotyczyły głównie zębów szczęki, znajdując się w większości w okolicy szczeliny rozszczepu. Najczęściej hipodoncja dotyczyła bocznych zębów siecznych (67,7%). Obserwowano także braki zębów przedtrzonowych górnych (29%) oraz zębów siecznych centralnych (3,3%). Nadliczbowość zębów występowała w 9.6% i dotyczyła zębów siecznych bocznych szczęki po stronie rozszczepu. Innym obserwowanym zaburzeniem zębowym była atypowa budowa zębów (24%) dotycząca zębów siecznych bocznych w szczęce. Wnioski. W grupie pacjentów z rozszczepem całkowitym jednostronnym podniebienia pierwotnego i wtórnego zaburzenia zębowe najczęściej występowały w okolicy szczeliny rozszczepu. Głównym zaburzeniem była hipodoncja zębów w szczęce.

Słowa kluczowe: rozszczep podniebienia, zaburzenia zębowe, zdjęcie pantomograficzne.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.