Porównanie jakości cyfrowych zdjęć wewnątrzustnych wykonywanych w chirurgii stomatologicznej za pomocą prostego aparatu kompaktowego w świetle unitu stomatologicznego oraz lustrzanką z zestawem do makrofotografii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas1/2014/XLII s. 49–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści
49_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Milner P., Grzesiak-Janas G. Porównanie jakości cyfrowych zdjęć wewnątrzustnych wykonywanych w chirurgii stomatologicznej za pomocą prostego aparatu kompaktowego w świetle unitu stomatologicznego oraz lustrzanką z zestawem do makrofotografii. Dental Forum. 2014;XLII(1):49–56.

Wstęp. W chirurgii stomatologicznej fotografia wewnątrzustna odgrywa coraz większą rolę, a wysokiej jakości zdjęcia są zalecane w działalności naukowej oraz dydaktycznej. Cel pracy. Celem pracy było porównanie jakości zdjęć wewnątrzustnych wykonanych prostym aparatem kompaktowym w świetle lampy unitu stomatologicznego oraz zestawem zaawansowanym (lustrzanka, obiektyw makro, pierścieniowa lampa błyskowa). Materiał i metody. Obserwacją kliniczną w okresie od 24.10.2012 do 15.01.2013 objęto 37 pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi w warunkach ambulatoryjnych. Zdjęcia wykonano u pacjentów w dwóch seriach: 1) za pomocą prostego aparatu kompaktowego w świetle lampy unitu, 2) za pomocą lustrzanki cyfrowej wyposażonej w obiektyw typu makro oraz pierścieniową lampę błyskową. Zdjęcia zestawiono w fotogramy, wydrukowano w wysokiej rozdzielczości i zaprezentowano 10 lekarzom dentystom w celu oceny jakości według 3 kryteriów. Wyniki. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jakość zdjęć uzyskanych za pomocą prostego aparatu kompaktowego w świetle unitu stomatologicznego jest według badanych kryteriów gorsza od jakości zdjęć uzyskanych przy pomocy zestawu zaawansowanego bazującego na lustrzance cyfrowej. Wnioski. W przypadkach, w których istotna jest wysoka jakość zdjęć, zastosowanie zestawu do makrofotografii bazującego na lustrzance cyfrowej jest bardzo korzystne.

Słowa kluczowe: makrofotografia, fotografia, chirurgia dentystyczna.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.