Stan przyzębia a przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Barbara Molęda-Ciszewska, Aida Kusiak1/2014/XLII s. 99–101
Kliknij aby wrócić do spisu treści
99_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Molęda-Ciszewska B., Kusiak A. Stan przyzębia a przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2014;XLII(1):99–101.

Wstęp. Badania wskazują na istotny związek pomiędzy stanem jamy ustnej a chorobami ogólnoustrojowymi, wśród których, biorąc pod uwagę doniesienia ostatnich lat, wymienia się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Cel pracy. Celem pracy była prezentacja piśmiennictwa na temat stanu jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem choroby przyzębia z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Wnioski. Wyniki badań wskazują na zły stan jamy ustnej osób z POChP. Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc wykazują bardzo duże potrzeby stomatologiczne. Związki przyczynowo-skutkowe między chorobami przyzębia i POChP, nie są do końca wyjaśnione. Dlatego też problem ten jest niezwykle interesujący i zachęca do badań klinicznych z uwzględnieniem dużej liczby badanych.

Słowa kluczowe: choroba przyzębia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, palenie papierosów.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.