Zespół kombinowany Kelly'ego jako kliniczny problem rekonstrukcyjny

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ryszard Koczorowski, Jolanta Sielska1/2015/XLIII s. 35–40
Kliknij aby wrócić do spisu treści
35_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Koczorowski R., Sielska J. Zespół kombinowany Kelly'ego jako kliniczny problem rekonstrukcyjny. Dental Forum. 2015;XLIII(1):35–40.

Praca prezentuje zespół objawów spotykanych w różnych typach zespołu kombinowanego Kelly'ego i problemy odtwórcze związane ze złożonością zmian anatomicznych. Prezentowany jest ponadto ogólny podział symptomów w zależności od umiejscowienia uzębienia naturalnego w odniesieniu do bezzębnych struktur wyrostka zębodołowego. Trudności skutecznego protetycznego odtworzenia łuków zębowych za pomocą konwencjonalnych metod pozwalają rekomendować zabiegi implantoprotetyczne jako najbardziej efektywne i zapobiegające dalszej destrukcji narządu żucia. Bezpośrednie oparcie ruchomej protezy poprzez śródkostne wszczepy w strukturach kostnych wyrostka zębodołowego sprzyja zarówno jej skutecznej retencji, jak i stabilizacji oraz zapewnia długoczasowy użytkowy komfort.

Słowa kluczowe: zespół kombinowany, reperkusje braków zębowych, rekonstrukcje uzębienia, zespól Kelly'ego.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.